Ga naar de inhoud

Wie zijn wij?

Je bent van harte welkom bij onze geloofsgemeenschap van christenen die samenkomt in het gebouw ‘Het Uitzicht’, de voormalige Sint-Franciscuskerk, Archipelweg 222 te Leeuwarden. Samen willen we God dienen, de Heer Jezus navolgen en ons laten leiden door Zijn Heilige Geest. Dagelijks willen we als christen leven, omzien naar de mensen om ons heen en groeien in geloof. Samen mogen we deel zijn van het huisgezin van God. Wij baseren en toetsen ons geloof en leven op de Bijbel.

Onze geloofsgemeenschap is een Vergadering van Gelovigen. Het ontstaan van deze zogenaamde vergaderingen gaat terug naar het tijdperk van het Reveil (1e helft 19e eeuw), een periode waarin een opleving plaatsvond in de christenheid. Ze zijn ontstaan uit een hernieuwd zicht op het wezen en de aard van Gods gemeente. Er was een verlangen naar de eenvoud van het samenkomen zoals we dat in het Nieuwe Testament lezen. Zo zijn er vele kleine en dynamische groepen in verschillende delen van de wereld ontstaan.

Een belangrijk kenmerk is dat we wekelijks het Avondmaal vieren met gelovigen die weten dat ze in Jezus Christus het eeuwige leven ontvangen hebben. Er is geen geschreven geloofsbelijdenis of kerkorde. We willen de afhankelijkheid van de leiding van de Heilige Geest duidelijk maken ook in de manier van samenkomen. Dat is de reden waarom we geen aangestelde of vaste predikant hebben.

En… we zien uit naar een spoedige wederkomst van Christus!