Ga naar de inhoud

“Totdat Hij komt”

– citaat op de gevel

Uitzicht’, zo heet het gebouw waarin wij samenkomen. Een naam met een betekenis, want het was Christus alles waard om mensen uitzicht op het eeuwige leven te geven.

Onze samenkomsten zijn daarom in de eerste plaats tot God gericht met als doel Hem te eren en te aanbidden. Daarnaast willen we vanuit de Bijbel geleerd worden. We willen elkaar van harte liefhebben, elkaar opbouwen in het geloof om zo allen te groeien en steeds meer te lijken op de Heer Jezus. Wat we zelf ontvangen hebben willen we -uit bewogenheid- ook graag met anderen delen.

We willen samen werken aan Gods plan met ons door de volgende doelstellingen na te streven:

  • geestelijke groei voor iedereen, opdat allen in de kracht van de Heilige Geest toegewijd aan God leven;
  • een actieve betrokkenheid bij o.a. onderwijs, gebed, zorg en evangelisatie. Deze betrokkenheid kan zich uiten in samenkomsten, kringen en/of groepen waarin we elkaar mogen opbouwen, bemoedigen, aanvullen en stimuleren;
  • samenkomsten waarin opbouwende elementen zoals zang met muzikale begeleiding, gebeden, toespraken en getuigenissen een plaats kunnen hebben en die iets in beweging zetten bij de aanwezigen;
  • pastorale en praktische hulp voor wie dat nodig heeft;
  • activiteiten om gasten op een goede manier op te nemen, zich verbonden te laten voelen en te laten groeien in hun geloof.