Ga naar de inhoud

Samenkomsten

Wij geloven dat iedereen die de Heer Jezus heeft aangenomen als Redder en Heer, bij het ‘lichaam van Christus’ hoort. Met alle gelovigen vormen we de gemeente van God, ook wel de Kerk genoemd. We komen elke zondagochtend bij elkaar om Christus te ontmoeten. Wij vertrouwen op de belofte van de Heer Jezus dat Hij aanwezig is als twee of drie mensen in Zijn Naam vergaderd zijn (Mattheus 18:20).

De Vader en Zijn Zoon, de Heer Jezus, staan centraal in de dienst. Zowel in de aanbidding en lofprijzing, als in de prediking. We geven gehoor aan de wens van onze Heer (1 Kor: 11:24) om met elkaar het Avondmaal te vieren. Dit doen we elke week. We belijden zo Zijn dood in het bewustzijn en de verwachting van Zijn wederkomst.

Zoals al gezegd, geloven (en merken) we dat de Heer Zelf aanwezig is en actief betrokken is bij de activiteiten van christenen, ook in de samenkomsten. Hij inspireert en in reactie daarop wordt er gezongen, gebeden, verteld en gedeeld vanuit Gods Woord. De toespraken kunnen spontaan zijn, maar ook voorbereid. Ze zijn gericht op onderwijs (uitleg), bemoediging en/of vermaning. Regelmatig nodigen we ook een spreker van buiten onze gemeenschap uit.

Bidstond en Bijbelstudie

Wekelijks hebben we een gebedssamenkomst, waarin we samen bidden voor onze gemeenschap, de mensen om ons heen, de overheid en zendingswerkers in binnen- en buitenland. Deze bidstond is op dinsdagavond om 20.00 uur in het gebouw aan de Archipelweg 222.

Elke derde dinsdag van de maand is er een Bijbelstudie. Er is dan geen bidstond.

Doordeweeks

Veel broeders en zusters ontmoeten elkaar doordeweeks tijdens huiskringen, Bijbelstudiegroepen, zusterkringen en gebedsgroepjes. Naast Bijbelstudie en gebed is er gelegenheid om dingen met elkaar te delen. In een open sfeer kun je in de kleine groep met elkaar meeleven en op die manier elkaar opbouwen in het geloof. Dit bevordert onderling een hechte band.

Crèche en jeugd

Tijdens de zondagdienst is er voor de allerkleinsten crèche. Tijdens de Woorddienst zijn er Bijbelclubs voor de kinderen in het basisonderwijs (voor de groepen 1 t/m 3 en groep 4 t/m 7).

Voor de tieners en jongeren zijn er om de twee weken verschillende clubs die rond- en in het weekend plaatsvinden. Soms in ons eigen gebouw, soms ook bij de leiding thuis.

Voor de jongeren van 16 jaar en ouder is er de jongerengroep ‘Davar’ die op zondagavond in ons gebouw bij elkaar komt.

Gemeenteavonden

Eens per maand hebben de diverse besturen van de gemeente overleg.

Een paar keer per jaar hebben we op zondag een gemeenteavond. Een gezellige en ontspannende avond, waarin we met elkaar besluiten nemen over zaken die ons allen aangaan.

De werkzaamheden in en om het gebouw doen we zo veel mogelijk zelf.